Fokusområder

Automatisering skaber robuste virksomheder 

I løbet af de sidste 10 år er Danmark lykkedes med at skabe et kraftcenter og globalt hot-spot for industriel robotudvikling. Udviklingen står på skuldrende af den fynske værfts- og robotindustri og er boostet af et stærkt robotteknologisk økosystem. Men potentialet for automatisering er langt fra indfriet.  

Danske virksomheder - ikke kun inden for industrien - oplever at være udfordret på områder, hvor automatisering og avanceret teknologi kan levere de afgørende løsninger og dermed et markant bidrag til at styrke dansk produktivitet, konkurrenceevne, eksport og den grønne omstilling.  

Implementering og anvendelsen af ny teknologi

I NextGen Robotics vil vi accelerere udviklingen og anvendelsen af robotter og autonom højteknologi i droner og i det maritime gennem fem fokusområder.

Forskning

Forskning i udbredelse og applikation af avancerede teknologier til automatisering af flere brancher.

Testfaciliteter

Etablering og udbygning af second-to-none infrastruktur til test og udvikling af robotteknologi og autonom højteknologi til brug til lands, vands og i luften.

Demonstrations-projekter

I samarbejde med virksomheder skal innovations- og demonstrationsprojekter  accelerer udviklingen af nye robotteknologiske løsninger.

Kompetence-udvikling

I samarbejde med beskæftigelsesindsatser og uddannelsesinstitutioner sikre kvalificeret arbejdskraft gennem tiltrækning, ny-, efter- og videreuddannelse.

Internationalisering

Udvikling af platform for branding og præsentation af teknologier, viden og match-making internationalt.