MARS - Maritime Autonomous Reliable Systems

Maritime Autonomous Reliable Systems 

Formålet med MARS-projektet er at skabe optimale rammer for nye og etablerede virksomheder, forskning og studerende for test og udvikling af intelligente navigations-og driftsteknologier og løsninger til autonom og bæredygtig nærskibsfart i og omkring Det Sydfynske Øhav. 

I første fase etableres digital og fysisk testinfrastruktur, inklusiv nye testfartøjer, og indsamling af en lang række data, som områdedata og navigationsdata påbegyndes. Netop infrastruktur og data skal danne grundlag for projektets fremtidige demonstrationsprojekter og stilles til rådighed til forskning og til undervisning. 

På sigt vil MARS på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Svendborg, Ærø og Fåborg-Midtfyn kommuner også være platform for demonstrationsprojekter med fokus på test og udvikling af nye maritime teknologier. Det kan for eksempel være fremtidens danske Ø-færger – nye som eksisterende – med det mål at skabe grønnere, mere sikre, SMARTE og økonomiske ø-færger.

Hovedaktiviteter 
 • Opsætning af fysisk og digital infrastruktur til autonom test-sejlads
 • Etablering af testområde til autonome test-sejlads
 • Opsamling af områdedata
 • Afdække fremtidige kompetence-behov for sejlads med autonome fartøjer
 • Anvende data i undervisning og forskning

Se andre projekter

Lead-partner: SIMAC

Partnere

 • Marstal Navigationsskole
 • Færgesekretariatet
 • SDU
 • Geodatastyrelsen
 • Svendborg Kommune
 • Ærø Kommune
 • Faaborg -Midtfyn Kommune
 • Automation Lab
 • Dana Dynamics
 • TUCO
 • Lorenz Technology  

Timing: Marts 2022 – august 2023

Beløb: 7,9 mio

Finansieret af: EU-REACT

Kontaktperson
Charlotte Kirkegaard Flugt
SIMAC
Tlf. (+45) 29 63 25 16
ckf@simac.dk