MARS - Maritime Autonomous Reliable Systems

Maritime Autonomous Reliable Systems 

Ønsket om at sejle, flyve og køre autonomt har vi mennesker haft i lang tid, for tænk hvor let, sikkert og smart det ville være at minimere vores egen indsats og lade avancerede teknologier overtage opgaver, der enten er besværlige, farlige eller kan afvikles smartere og mere sikkert?

Med MARS projektet tager vi det første spadestik til at indrette et test- og videnscenter for autonom kystnær sejlads. Målet er at være centrum for test, udvikling og uddannelse inden for maritim autonomi. MARS skal være stedet, hvor man kan teste sine autonome løsninger, uanset om man er iværksætter, etableret virksomhed, forsknings- eller uddannelsesinstitution. Og hvor danske og udenlandske virksomheder kan slå sig ned og få værdi af, at være i et vidensmiljø, hvor fælles innovation, samarbejder og netværk går hånd i hånd.

Placeringen på Sydfyn er lige i hjertet på en region med en lang søfartstradition, en masse innovative virksomheder, stærke maritime uddannelser og et solidt maritimt netværk.

 

 

FASE 2

Formålet med MARS-projektet er at skabe optimale rammer for nye og etablerede virksomheder, forskning og studerende for test og udvikling af intelligente autonome teknologier og løsninger til bæredygtig skibsfart i og omkring Det Sydfynske Øhav. Vi vil med projektet bidrage til at gøre skibsfarten grønnere, smartere og mere sikker.

Efter at have installeret en digital og fysisk testinfrastruktur i projektets første fase, fyldes rammerne ny af forskellige innovationsprojekter med deltagelse af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Disse projekter vil blandt andet fokusere på fremtidens ø-færger, et nyt dronekoncept, retrofit til eksisterende skibe og opsamling af områdedata til opbyggelse af MARS´ Data Service Center, ligesom vi vil se nærmere på de forsikringsmæssige forhold omkring autonom sejlads.

 

FASE 1 (afsluttet 31. dec. 2023) 

I første fase etableres digital og fysisk testinfrastruktur, inklusiv nye testfartøjer, og indsamling af en lang række data, som områdedata og navigationsdata påbegyndes. Netop infrastruktur og data skal danne grundlag for projektets fremtidige demonstrationsprojekter og stilles til rådighed til forskning og til undervisning. 

På sigt vil MARS på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Svendborg, Ærø og Fåborg-Midtfyn kommuner også være platform for demonstrationsprojekter med fokus på test og udvikling af nye maritime teknologier. Det kan for eksempel være fremtidens danske ø-færger – nye som eksisterende – med det mål at skabe grønnere, mere sikre, SMARTE og økonomiske færger.

Hovedaktiviteter 
 • Opsætning af fysisk og digital infrastruktur til autonom test-sejlads
 • Etablering af testområde til autonome test-sejlads
 • Opsamling af områdedata
 • Afdække fremtidige kompetence-behov for sejlads med autonome fartøjer
 • Anvende data i undervisning og forskning

Partnere i fase 1

 • Marstal Navigationsskole
 • Færgesekretariatet
 • SDU
 • Geodatastyrelsen
 • Svendborg Kommune
 • Ærø Kommune
 • Faaborg -Midtfyn Kommune
 • Automation Lab
 • TUCO
 • Lorenz Technology  
 • Dana Dynamics (støtteerklæring) 

Timing: Marts 2022 – 31. december 2023

Beløb: 7,9 mio

Finansieret af: EU-REACT under covid 19. 

Se andre projekter

Lead-partner: SIMAC

Styregruppe: 

 • Bluetech Center
 • Ærø kommune
 • Faaborg-Midtfyn kommune,
 • Svendborg kommune
 • Færgesekretariatet

Partnere: 

 • CUBEDIN
 • SDU
 • MARNAV
 • Dana Danamics
 • Automation Lab
 • VesOPS
 • JAR Marine Consult
 • OMT
 • Tuco Group
 • Dacoma
 • NAVTEAM
 • Søassurancen Danmark

Timing: september 2023 - august 2026

Beløb: 14.209.727 kr

Finansieret af: EU's regionalfond + Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontaktperson
Charlotte Kirkegaard Flugt
SIMAC
Tlf. (+45) 29 63 25 16
ckf@simac.dk