Om NextGen Robotics

Vi er pionerer i robotter, droner og autonom kystnær skibsfart

NextGen Robotics vil accelerere test, udvikling og anvendelsen af avancerede teknologier inden for robotter, droner og kystnær skibsfart. Gennem stærke partnerskaber vil vi bygge second-to-none testfaciliteter, fremme udviklingen af banebrydende teknologier, styrke indsatsen for kvalificeret arbejdskraft og internationalisering. Det er indsatser, der er afgørende for at styrke automatiseringen i flere industrier, og for at vi høster de økonomiske, menneskelige og ressourcemæssige gevinster som ny teknologi er garant for. 

Vi er en vækstalliance og et stærkt offentligt-privat partnerskab, der løbende vil udbygges. Vi bygger bro mellem forskning, innovation, virksomheder, aktører og det offentlige med en fælles ambition om at skabe den stærkeste platform for fremtidens robotteknologiske udvikling.  

Visionen er et internationalt kraftcenter for test, udvikling og produktion af avancerede robotter og autonome løsninger til fremtidens industrier til lands, vands og i luften. 

Vi vil bidrage til Danmark som et stærkt forsknings- videns- eksport- og produktionsland, der leverer fremtidens højteknologiske løsninger, arbejdskraft og kapacitet, der er forudsætning for vækst, arbejdspladser og den grønne omstilling. 

 

 

Strategisk Forum

Strategisk Forum er advisory board for NextGen Robotics og samler globale robot-og dronevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra det maritime, infrastruktur som havne og lufthavne, nationale erhvervsklynger, fagbevægelsen, interesseorganisationer, erhvervsfremme og de fynske kommuner. 

Afventer ny stadsdirektør, Odense Kommune (Formand) 
Tejs Beltov, Direktør, Søby Værft

Henrik Lenskjold, CEO, Inrotech
Kim Larsen, Managing Director, Drone Volt
Søren Elmer Kristensen, CEO, Odense Robotics
Hans Okholm Vejrup, Direktør, H.C. Andersen Airport
Kurt Nielsen, Teknologichef, Teknologisk Institut
Carsten Aa, Direktør, Odense Havn
Jesper Bernhardt, Direktør, SIMAC
Henrik Bindslev, Dekan, SDU
Jens Meier Pedersen, Rektor, UCL
Bodil Sejer, Regionsformand, Teknisk Landsforbund
Helen Jensen, seniorkonsulet, DI Digital
Erik Meldgård Bendorf, Kommunaldirektør, Svendborg Kommune
Tim Jeppesen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune
Niels Erik Haug-Larsen, Direktør, Business Region Fyn