Om NextGen Robotics

Vi er pionerer i robotter, droner og autonom kystnær skibsfart

NextGen Robotics vil accelerere test, udvikling og anvendelsen af avancerede teknologier inden for robotter, droner og kystnær skibsfart. Gennem stærke partnerskaber vil vi bygge second-to-none testfaciliteter, fremme udviklingen af banebrydende teknologier, styrke indsatsen for kvalificeret arbejdskraft og internationalisering. Det er indsatser, der er afgørende for at styrke automatiseringen i flere industrier, og for at vi høster de økonomiske, menneskelige og ressourcemæssige gevinster som ny teknologi er garant for. 

Vi er en vækstalliance og et stærkt offentligt-privat partnerskab, der løbende vil udbygges. Vi bygger bro mellem forskning, innovation, virksomheder, aktører og det offentlige med en fælles ambition om at skabe den stærkeste platform for fremtidens robotteknologiske udvikling.  

Visionen er et internationalt kraftcenter for test, udvikling og produktion af avancerede robotter og autonome løsninger til fremtidens industrier til lands, vands og i luften. 

Vi vil bidrage til Danmark som et stærkt forsknings- videns- eksport- og produktionsland, der leverer fremtidens højteknologiske løsninger, arbejdskraft og kapacitet, der er forudsætning for vækst, arbejdspladser og den grønne omstilling. 

NextGen Robotics bygger på anbefalingerne fra Vækstteam Fyn. 

Strategisk Forum

Strategisk Forum er advisory board for NextGen Robotics og samler globale robot-og dronevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra det maritime, infrastruktur som havne og lufthavne, nationale erhvervsklynger, fagbevægelsen, interesseorganisationer, erhvervsfremme og de fynske kommuner. 

Stefan Birkebjerg, Stadsdirektør, Odense Kommune (formand)
Ralf Astrup, Bestyrelsesformand , Lorenz Technologies (næstformand) 
Andreas Espersen, Digitaliseringspolitisk Chef, DI Digital  
Bodil Sejer, Regionsformand , Teknisk Landsforbund 
Carsten Aa, Direktør , Odense Havn 
Gert Jørgensen, CEO Inrotech 
Hans Okholm, Direktør , H.C.A. Airport 
Henrik Bindslev, Dekan, Teknisk Fakultet SDU 
Jens Meier Pedersen, Rektor , UCL 
Jesper Bernhardt, Direktør , SIMAC 
Kenneth Muhs, Borgmester Nyborg Kommune og formand for Erhvervshus Fyn 
Erik Meldgård, Kommunaldirektør, Svendborg Kommune
Mikkel Christoffersen, Direktør , Odense Robotics 
Niels Erik Haug-Larsen, Direktør,  Erhvervshus Fyn 
Søren E. Nielsen, Direktør ,MIR 
Tejs Beltov, Direktør , Søby Værft