Projekter

Center for Storskala Produktion
Europas stærkeste testhub for avancerede droner
MARS - Maritime Autonomous Reliable Systems
Robotternes Hus
NextGen Innovation