SDU Center for Large Structure Production

SDU Center for Large Structure Production

Vi bygger stort, og vi bygger klogt.

Det er – meget groft sagt – grundtanken bag Large Structure Production (LSP). At bruge de teknologier, vi har til rådighed, til at bygge de megakonstruktioner, der er helt afgørende for samfund overalt i verden. Tænk bare, hvor vigtige bygninger, skibe, broer og vindmøller er for den måde, vi lever på.

Stort er godt. Stort er vigtigt. Men stort er også en belastning. Det kræver mange ressourcer at bygge stort, og derfor skal vi tænke os om. Og derfor er LSP sat i verden.  

Automatiserede og digitale megakonstruktioner kan være løsningen på en stor del af de udfordringer, vi står overfor. Målet er at revolutionere den måde, vi bygger på med digitale løsninger og automatiserede robotter.

Automatiserede metoder er ikke alene langt mere effektive, de sikrer også, at arbejdet er mere bæredygtigt. F.eks. er co2 aftrykket betragteligt mindre, når vi 3D printer et hus i forhold til traditionelle byggemetoder.

Derfor tror vi på, at vi på, at vi ved at udvikle måden, vi arbejder på, kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, og målet rækker derfor langt ud over det at skærpe effektiviteten.

Projektet er lige nu under NextGen Robotics 2.0. Læs om den og første fase herunder

 

FASE 2 - Robotiserede metoder til bygning af kompositbaserede droner

Formålet med projektet ”Robotiserede metoder til bygning af kompositbaserede droner” er at undersøge og udvikle eksperimentelle metoder og udstyr til håndtering af kompositmaterialer med henblik på at etablere en væsentlig forbedret proces for konstruktion af maritime droner i Danmark. De primære mål for denne indsats inkluderer udvikling af innovative metoder og udstyr til håndtering af kompositmaterialer, fremme opbygningen af kompetencer inden for dronefremstilling, lette autonom drift af droner og yde støtte til den danske flåde.

Hovedaktiviteter

  • Robotiseret kompositoplægning: Fokus på automatisering af placeringen af kompositlag i forme for at øge effektiviteten og præcisionen.
  • Robotmærkning: Implementering af robotassisteret mærkning af kompositkomponenter for at hjælpe med samling og kvalitetskontrol.

 

FASE 1 (afsluttet december 2023) 

Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet tager nu det næste skridt i det robotteknologiske udviklings- og innovationsarbejde og etablerer verdens første test- og udviklingscenter for industrielle digitaliserings- og robotløsninger til produktion og servicering af megakonstruktioner. 

Formålet med dette projekt er at give udviklere, virksomheder, iværksættere og forskere en platform til og mulighed for at teste og udvikle ny løsninger, baseret på avancerede teknologier som kunstig intelligens, 3D-printning og multifunktionelle robotter i nye produktionsprocesser - og systemer, der kan automatisere produktionsled i fremstillingen af særligt store konstruktioner.

Projektet skal styrke automatiseringen og digitaliseringen i flere industrier og udnytte robotteknologiens fulde potentiale til at skabe mere fleksibel og effektiv produktion af store konstruktioner.

Hovedaktiviteter

  • Etablering af et fysisk LSP go-to-laboratorium på Odense Havn.
  • Design og installering af forsknings- og testudstyr til digitaliseret og automatiseret produktion af store elementer, f.eks. skibssegmenter, bygninger og offshore fundamenter
  • Opbygning af forsknings- og virksomhedsnetværk til nye projekter, produkter og tjenester, videns- og kompetenceudvikling.
  • Undervisning af studerende og virksomheder i LSP-temaer.

Lead-partner: Syddansk Universitet 

Partnere (FASE 1): Odense Havn, Dansk Metal

Timing: Marts 2022 - november 2023 

Beløb: 87,8 mio.+ 90 mio.

Finansieret af: EU-REACT + A.P. Møller Fonden

 

Se andre projekter

FASE 2

Lead-partner: Syddansk Universitet 

Partnere:

  • TUCO 
  • Kurvatur 
  • SIMAC
 

Timing: September 2023 - august 2025 / 30. juni 2026

Beløb: 5.612.896kr

Finansieret af: EU-Regionalfond + Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Kontaktperson
Christian Schlette, professor
SDU Robotics
Tlf. (+45) 93 50 73 77
chsch@mmmi.sdu.dk