NextGen Drones

Europas stærkeste testhub for avanceret droneteknologi

Med NextGen Drone vil UAS Denmark Testcenter og HCA Airport løfte Danmarks testhub for droneteknologi til næste niveau. Ny avanceret testinfrastruktur og højteknologiske testfaciliteter på land skal bane vejen for hurtigere og mere avancerede tests samt banebrydende demonstrationsprojekter, hvor teknologien skal trykprøves under barskere vilkår og til flere formål end hidtil.

Formålet med NextGen Drones er at give forskere, dronevirksomheder og brugere smidigere og bedre testbetingelser samt tage vigtige skridt imod at skabe et fuldt dækkende U-space med tilhørende styringssystemer til overvågning og kontrol af et mixed luftrum (UTM-løsninger), hvor bemandet og ubemandet lufttrafik i nær fremtid kan operere sikkert side-om-side.

Med dette projekt vil partnerne accelerere dronebranchens udvikling og understøtte forskningens og virksomheder indsats for at udvikle droners sikkerhed og ydeevne samt de systemer og teknologier, der skal understøtte driften af fremtidens fossilfri lufttrafik.


FASE 2 - INNOVATION 

Fase 2 har især tre fokus-områder: Counter-UAS, Jamming and GPS-denied test capacity og Advanced Air Mobility. 

Counter-UAS: Visionen for projektet er at skabe fundamentet til et fremtidigt epicenter for C-UAS innovation. Projektet skal udvikle test-standarder og -scenarier og derudover udvikle og teste et integreret multi-sensor C-UAS system baseret på løsninger fra partner-virksomhederne Bionic System Solution, Circle Scope, MyDefence, QuadSAT og Weibel. 

Jamming and GPS-denied test capacity: Projektet har to hoved-mål: 1) at udvikle og udbygge UAS Denmark Test Center med radio-jammede og GPS-blokerede områder til dronetest under disse forhold. 2) at udvikle projekt-partnerens QuadSATs teknologi til at identificere og klassificere typer af elektromagnetisk interferens. 

Advanced Air Mobility: Konsortiet af Copenhagen Helicopters, Copenhagen Air Taxi, Skypuzzler og SDU sigter efter at vise mulighederne for kommercielt, socialt og miljømæssig bæredygtig transport af passagerer via elektrisk lufttransport. 

FASE 1 - INFRASTRUKTUR (afsluttet 31. december 2023) 

Første fase af NextGen Drones fokuserede på at få den vitale infrastruktur på plads, så droneeventyret kunne løftes til nye højder. Det indebar blandt andet:

 • Etablering af avancerede test- og overvågningsfaciliteter som radarsystem og vindvæg i HCA Airport ved Odense til dronetest på land og i luften i kombination med anden lufttrafik.
 • Udvikling af en heavy lift drone

Partnere I fase 1 var:

 • HCA Airport 
 • SDU DroneCenter 
 • Naviar
 • Odense Kommune 

Timing: Marts 2022 – 31. december 2023 

Beløb: 8,6 mio.

Finansieret af: EU-REACT 

Se andre projekter

 

 

Lead-partner: UAS Denmark Testcenter

Partnere:

 • HCA Airport
 • MyDefence
 • Weibel
 • QuadSAT
 • BSS
 • Circle Scope
 • SDU
 • Copenhagen Helicopters
 • Copenhagen Airtaxi
 • Skypuzzler 

Timing: September 2023 - august 2026 

Beløb: 22.698.057 kr

Finansieret af: EU's regionalfond + Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontaktpersoner
Michael Larsen, Head of UAS Denmark Testcenter
(+45) 25 50 53 01
lmla@hca-airport.dk

Christian Klit Johansen, DroneOps  
(+45) 20585069,
ckljo@hca-airport.dk