NextGen Innovation

NextGen Innovation 

Ambitionen med NextGen Innovation er at sikre mobilisering af virksomhederne i det fynske økosystem for robotter og droner mod fyrtårnets tre styrker, Large structure production, avancerede droner og autonom, kystnær skibsfart.

I takt med at NextGen Robotics etableres og de ambitiøse test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter manifesterer sig, vil potentialet for nye markedsmuligheder opstå for flere af de fynske robot- og dronevirksomheder indenfor de tre styrkeområder.   

Målet med NextGen Innovation er således at minimum 9 virksomheder ved afslutningen af projektperioden står på spring til at blive en del af den nye generation. Konkret ved i projektperioden at have udviklet løsninger til proof of concept-stadiet inden for et af NextGen Robotics tre anvendelsesområder, og til at accelerere den videre udvikling i samarbejde med fyrtårnets test-, demonstrations- og udviklingsmiljøer.  

Hovedaktiviteter

  1. Mobilisering - relevante brancher og virksomheder identificeres
  2. Matchmaking – kontakten skabes mellem virksomheder og viden institutioner
  3. Ansøgningsfase – afdækningsfase hvor virksomhederne hjælpes 
  4. Gennemførelse af igangsatte projekter
Se andre projekter

 

Lead-partner: Odense Robotics

Timing: efterår 2023 - sommer 2026

Beløb: 22.114.148 kr

Finansieret af: EU's Regionalfond + Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kontaktperson: Thomas Gammelgaard
thgam@odenserobotics.dk