Ny bevilling skal sætte fuldt blus på det fynske erhvervsfyrtårn

Drone i luften

43,5 mio. kr.! Det har det fynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics, netop fået tilsagn om fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Pengene skal videreudvikle fyrtårnet og bruges på innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.  

Det fynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics, har netop fået 43,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til næste skridt i udviklingen af fyrtårnet, som skal være med til at styrke væksten og beskæftigelsen i Danmark og understøtte udviklingen af den danske robot-styrkeposition. 

I februar 2022 udmøntede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den første pulje af de EU-midler, der er afsat til at udvikle de lokale fyrtårne. Hvor første runde midler blev brugt til at købe udstyr og skabe den infrastruktur, som det fynske fyrtårn kræver, så skal de 43,5 mio. kr. ud og leve i virksomhederne i allerede beskrevne innovationssamarbejder, der skal udvikle fremtidens industri og næste generation robotter. 

Én af de virksomheder, som får glæde af midlerne, er Weibel, som bl.a. holder til på et kontor i HCA Airport i Beldringe. Virksomheden laver radarer, som bl.a. bruges til detektion, klassificering og tracking af flyvende droner. Virksomheden leverede det radarsystem, som NextGen Drones – ét af benene i NextGen Robotics – har indkøbt til HCA Airport for at kunne etablere Europas stærkeste testhub for avanceret droneteknologi. 

Sammen med andre tech-virksomheder samt SDU og UAS Denmark skal vi udvikle en avanceret sensorløsning til en pålidelig og alsidig overvågning af droner – noget som i øjeblikket er en ret stor udfordring i branchen. Fra et større perspektiv vil projektet være med til at accelerere udviklingen af droneteknologien og understøtte driften af fremtidens fossilfri lufttrafik, hvor bemandede og ubemandede flyvende enheder vil kunne operere side om side på en sikker måde, siger Andreas Riposati, Business Development Analyst i Weibel.

I Erhvervshus Fyn, som er operatør for NextGen Robotics, glæder man sig over tilsagnet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som er det tredjestørste beløb, der fordeles til de otte lokale fyrtårne. Pengene skal bruges til udvikling af nye innovative teknologier og dermed sætte fuldt blus på det fynske erhvervsfyrtårn.  

I fase 2 af NextGen Robotics har vi defineret over 20 innovationsprojekter, som skal rykke os et skridt nærmere visionen om, at Fyn og Danmark bliver et stærkt forsknings- videns- eksport- og produktionsland, der leverer fremtidens højteknologiske løsninger, arbejdskraft og kapacitet, der er forudsætning for vækst, arbejdspladser og den grønne omstilling, siger Kasper Aagaard, direktør for udvikling, finansiering og EI i Erhvervshus Fyn.

Kontakt 

  • Andreas Riposati, Business Development Analyst, Weibel, tlf.: 20362927, mail: anr@weibel.dk  
  • Kasper Aagaard, direktør for udvikling, finansiering og EI, Erhvervshus Fyn, tlf.: 20505321, mail: kaag@erhvervshusfyn.dk  
  • Presseansvarlig: Mette Lindved Norup, tlf.: 51705480, mail: meln@erhvervshusfyn.dk  

FAKTA 

Weibel er en dansk leverandør af Doppler radarsystemer inden for forsvar, luftfart og rumfart. Deres radarsystemer udvikles, fremstilles og testes i deres faciliteter i Allerød, og bruges til at detektere og måle objekter i bevægelse med stor nøjagtighed gennem radiobølger. Siden sin grundlæggelse i 1977, har Weibel solgt over 5500 radarer i mere end 40 lande til bl.a. regeringer, offentlige organisationer, forskningscentre, internationale konglomerater, m.fl., og tæller til dags dato over 350 medarbejder på verdensplan, med kontorer i Danmark, Norge og USA. 

NextGen Robotics er en vækstalliance og et stærkt offentligt-privat partnerskab, der løbende vil udbygges. NextGen Robotics bygger på anbefalingerne fra Vækstteam Fyn. Konsortiet bag NextGen Robotics består bl.a. af Syddansk Universitet, de fynske kommuner, Erhvervshus Fyn, HCA Airport, Odense Havn, Odense Robotics, Dansk Metal, Dansk Industri, FH-Fyn, SIMAC og UAS Denmark. 

Der er afsat samlet 1 mia. kr. i EU-midler til at udvikle de lokale erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen udmøntede den 2. februar 2022 de første 500 mio. kr. til etablering af de lokale erhvervsfyrtårne, hvor NextGen Robotics fik de 108 mio. kr. I fase 2 udmønter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere i alt 312 mio. kr. fra EU’s regionalfond, Socialfonden Plus og de decentrale erhvervsfremmemidler til den fortsatte udvikling af erhvervsfyrtårnene.