Nyt partnerskab skal gøre Fyn til kraftcenter for robotter, droner og autonom skibsfart

Med en international robotindustri og unikke fysiske rammer for test af robotter og droner til lands, vands og i luften har Fyn alle muligheder for at udvikle fremtidens industrier. Det nye partnerskab vil derfor skrue op for udviklingen af næste generation af robot- og droneteknologi samt autonomi til den kystnære skibsfart.

I dag gæstede Erhvervsminister Simon Kollerup HCA Airport for at se nærmere på den danske dronebranche. Besøget markerede samtidig en spritny partnerskabsaftale mellem 5 ministerier og konsortiet for NextGen Robotics.

– Fyn er allerede et internationalt anerkendt kraftcenter for udviklingen af robotter og droner. Derfor har øen alle muligheder for at blive hjemsted for udviklingen af morgendagens robotter, men det kræver, at vi er fortsætter med at være på forkant med fremtidens teknologier og innovation. Derfor er jeg stolt over, at regeringen nu sammen med lokale og nationale aktører tager hul på næste fase i udviklingen af Danmark styrkeposition på dette område, hvor vi i partnerskabet vil styrke grundlaget for at skabe bedre grønne løsninger og flere danske industriarbejdspladser, sagde Erhvervsminister Simon Kollerup under besøget.

Aftalen cementerer et langsigtet samarbejde og en fælles ambition, om at gøre Fyn til et internationalt kraftcenter for fremtidens automation. Og det vækker stor glæde på Fyn:

-Aftalen er vigtig for Fyn, og for Danmark. Danmark står over for betydelige udfordringer, hvor robotter og autonome teknologier er en forudsætning for at levere de nødvendige løsninger, fx inden for grøn omstilling, forsvaret og en uafhængig energiforsyning. Fyn har skabt en dansk styrkeposition med en innovativ robotindustri i verdensklasse, og med dette brede partnerskab har vi givet håndtryk på et langsigtet engagement og tæt samarbejde om at videreudvikle og styrke det yderligere”, siger Borgmester Kenneth Muhs, formand for Erhvervshus Fyn, og repræsentant i partnerskabet.

Nye test- og udviklingsfaciliteter på vej

Centralt for partnerskabet er etableringen af SDU´s nye Center for Large Structure Production (LSP) på Odense Havn, der som det første i verden skal bane vejen for udviklingen af helt nye robotløsninger, der kan automatisere produktionen af store konstruktioner såsom vindmøller, skibe og bygninger.  

Derudover bliver der investeret kraftigt i ny test- og udviklingsinfrastruktur i H.C. Andersen Lufthavn, der skal medvirke til, at den danske droneindustri kan udvikle sit internationale potentiale som epicenter for nye innovative droneteknologier. Og så skal det maritime økosystem og de gunstige fysiske vilkår omkring det Sydfynske Øhav udnyttes til teste og udvikle fremtidens maritime teknologier og skabe en mere bæredygtig skibsfart.

-Robot- og droneindustrien består primært af små-og mellemstore virksomheder og derfor er det vigtigt at vi etablerer disse stærke samarbejder, hvis vi skal forløse robotteknologien og virksomhedernes fulde potentiale. Med den nye aftale tager vi et vigtigt skridt i den retning, siger Næstformand i Strategisk Forum for NextGen Robotics Ralf Astrup.

Besøget fandt sted under det årlige Internationale Droneshow arrangeret af Odense Robotics og UAS Denmark Test Center med deltagelse af 80 virksomheder og mere end 300 gæster.